Op onze website gebruiken we cookies. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met dit beleid en geeft u ons toestemming cookies te gebruiken conform de voorwaarden in dit beleid.

Camellia Group

Camellia Group

Image

De oorsprong van Camellia ligt in Cachar (India) waar in 1888 werd begonnen met één enkele theeplantage. Heden is Camellia een internationale groep met wereldwijd meer dan 80.000 medewerkers: een familie van diverse bedrijven wereldwijd met belangen in landbouw, foodservice, techniek, bankieren & vermogensbeheer en investeringen. 

Image

AGRICULTURE

Image

ENGINEERING

Image

PRIVATE BANKING AND WEALTH MANAGEMENT

Image

INVESTMENTS

'Verantwoordelijkheid voor de lange termijn stabiliteit en het welzijn van haar ondernemingen' is de filosofie van Camellia. Daarom investeert het bedrijf proactief om te waarborgen dat de omgevingen, waar haar ondernemingen werkzaam zijn, voortdurend beschermd en verbeterd worden, en zoekt Camellia naar manieren om eventuele schade door haar activiteiten te minimaliseren.
 

Image

AFFISH