Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspuntin onze bedrijfsvoering. Wij willen bewust omgaan met het milieu waarin onze klanten, medewerkers en inkooppartners opereren. Als eerste komt dit terug in ons inkoopbeleid. Wij proberen nationaal zo veel mogelijk verse vis in te kopen die voldoet aan het MSC Certificaat. Gekweekte vis proberen wij zo veel mogelijk ASC gecertificeerd te kopen. Bij de audit die wij afnemen bij onze internationale toeleveranciers is duurzaamheid ook een belangrijke controlepost. We polsen ten alle tijden of visbestanden niet overbevist raken en passen hier ons inkoopbeleid op aan.
In ons productieproces willen wij energie zuinig werken. Hiervoor worden de koel- en vriesruimtes extra geïsoleerd en maken wij gebruik van entree sluizen. Ook passen wij in ons productieproces strikte afvalscheiding toe. Glas, plastic, karton en papier wordt voor recycling aangeboden. Ons visafval wordt aangeboden aan de diervoedingsindustrie.
Voor onze verpakkingen maken wij gebruik van recyclebaar plastic. Voor de distributie en transport van onze producten gebruiken wij kratten met een statiegeldsysteem om het hergebruik te optimaliseren.