Privacybeleid

Deze privacyverklaring zet uiteen wat u kunt verwachten als de Wylax persoonlijke informatie verzamelt, en heeft betrekking op de bijeengebrachte informatie over bezoekers van onze websites.

Verzamelde informatie

Bezoekers van onze website

Wanneer iemand www.camellia.plc.uk bezoekt verzamelen en loggen we standaardinformatie en details van de gedragspatronen van bezoekers. We doen dit om zaken te onderzoeken zoals het aantal bezoekers van de verschillende delen van de website. We verzamelen deze informatie op een manier die niemand persoonlijk identificeert. We doen geen enkele poging om de identiteit van degenen die onze website bezoeken te achterhalen. We zullen de gegevens die we op deze site hebben verzameld niet combineren met persoonsgegevens uit enige ander bron. De specifieke informatie over de cookies die we gebruiken wordt hieronder uiteengezet.

Informatie die u ons verstrekt

Wij verzamelen ook informatie die u ons verstrekt door middel van telefoongesprekken, e-mail, of andere kanalen wanneer u een probleem met deze website rapporteert. De informatie die u ons verstrekt kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer bevatten. We zullen deze informatie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website correct is en om uw vragen effectief af te handelen.

Opslag van informatie

Alle informatie die u aan Wylax verstrekt is opgeslagen op onze beveiligde servers zolang Wylax dit redelijkerwijs noodzakelijk acht in verband met het onderhoud van deze website.

De gegevens die wij van u verzamelen kunnen worden overgebracht naar en opgeslagen worden op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). De informatie wordt ook verwerkt door medewerkers buiten de EER die voor ons of voor een van onze leveranciers werken. Wylax neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Vrijgeven van informatie

We kunnen informatie delen met andere leden van de Wylax, evenals geselecteerde derde partijen, waaronder zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers in verband met de uitvoering van enig contract dat we met hen aangaan.

Deze informatie kan onder de volgende omstandigheden worden gedeeld:

Waar het passend is om deze in verband met wetgevende of wettelijke naleving bekend te maken;
[in geval dat Wylax enige zaken of activa verkoopt of koopt, in welk geval wij uw persoonsgegevens aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke zaken of activa zullen bekendmaken; en
in geval Wylax, of feitelijk alle activa, door een derde wordt verworven, zullen de in bezit zijnde persoonlijke gegevens over de gebruikers onderdeel zijn van de overgedragen activa.]

Links naar andere websites

Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op de links op deze website die naar andere websites verwijzen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd u er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Wij raden u aan om de privacyverklaringen te lezen van de andere websites die u bezoekt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We houden onze privacyverklaring regelmatig bij. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op [[●] December 2016]. Toekomstige wijzigingen in deze privacyverklaring worden op deze pagina gepubliceerd.

Contact

Voor de toepassing van de Britse wetgeving inzake gegevensbescherming is de verantwoordelijke: Wylax, Snoekweg 4, 4941 SC Raamsdonksveer.

[Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan office@camellia.co.uk. U kunt ook contact opnemen middels dit e-mailadres indien u wenst dat uw persoonsgegevens niet meer door Wylax worden verwerkt, of door een andere derde aan wie uw gegevens zijn overgedragen.]

Use of cookies by Camellia

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites goed te laten werken of efficiënter te maken, alsook om informatie te verstrekken aan de eigenaar van de site.

In onderstaande tabel worden de cookies beschreven die we gebruiken en waarom ze gebruikt worden.

Als u ervoor kiest om niet door Google Analytics op alle websites te worden gevolgd (opt-out) kunt u dat hier aangeven: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout